Orhan Cebrailoğlu “Yol ve Yön”  sergisi  7-23 Mart tarihleri arasında Galeri Binyıl’da  sergilenecek.


Orhan Cebrailoğlu’nun resimleri üzerine..
 
Eğer dünyada her şey parça parça ve çok biçimliyse, hiçbir şey tam anlamıyla birbirine benzemez, kimse bir başkasını bilemez ise; bu durumun yol açtığı hüznü “varlığın yazgısal gerçekliği” olarak değerlendirmek mümkün.
Orhan Cebrailoğlu’nun resimlerindeki kaos, gerçekte yaşanabilir bir dünyanın karmaşık düzenini insanda şaşkınlık yada kuşku yaratan, insanı düşünsel bir ikileme sürükleyen ama aynı zamanda bu karmaşanın yaşanılan dünya gerçeğini de içine alan sibermatik bir dönüşümdür. Resimlerin kurgusu yok izlenimi verse de aslında tamda bu anlamda bu kaosun içinde bir sadeliği düşünmatik olarak fark ediyorsunuz. Genel olarak insanların, bir yandan niyet ve eylemleri, diğer yandan sonuç veya vardıkları yer açısından olumlu bir denliğin bulunması modern insan açısından kaos olarak değerlendirilse de bu nihilizmin bir yabancılaşma durumu ve sanatçının aslında sahipsizleşmiş yaşama halidir.
Cebrailoğlu’nun resimlerinde renklerin rastgele atılmış izlenimi veren ama aslında her bir rengin orada bulunuşunun anlamlı izleği, biçimden yoksun ama yer yer kaligrafik ögelerin tesadüfi yer alışları aslında bir yazgının değiştiremiyeceği yaşam gibi dünya gerçeğinin çelişkili ama sonsuz ifade edilişleri gibi değerlendirilebilir. Bu resimler izleyene çoşku-kayıtsızlık, yaşam-ölüm, sade-göşterişli gibi ikilemleri aynı anda yaşatarak duygularınızda çelişkiler aralasa da bugünün sanatçısının birbiri ile ilişkilendirilmeyecek pek çok durumu ve olayı yeni buluşların aracılığı ile aynı zamanda duyumsadığı bir gerçektir. Bu aynı zamanda mekansızlık ve zamansızlık anlamına da gelmektedir. Cebrailoğlu’nun resimlerinde de bu diyalektiği yaşarken kendine özgü bir uyumu da barındırdığını hayretle görmek mümkün.
Yaşanmışlıklarının, başkaldırışlarının, coşkularının ve çelişkilerinin dışavurumu olarak niteleyeceğimiz bu resimler lirik soyut dışavurum bir uslüp olarak nitelenebilir.
 

Galeri Binyıl

Ihlamur yolu Demir Palas apt.50/3 Topağacı/Nişantaşı