Toplumsal Tarih Dergisi Ekim 2014, 250. Sayı 
 
Toplumsal Tarih Ekim sayısında kapakta Edhem Eldem’in
“Elbise-i Osmaniye’yi Tekrar Ele Almak ” başlıklı yazısı yer alıyor.
 
Toplumsal Tarih’in Ekim sayısı kapak yazısında Edhem Eldem, daha önce yayımlanmasından neredeyse otuz sene sonra nasıl Abdülhamid döneminde sansüre takılan “Elbise-i Osmaniye” kitabını tekrar ele alıyor ve bu defa kitabın tasarlanma süreciyle ilgili bazı sorulara yanıtlar geliştiriyor.
 
Mehmet Ö. Alkan, ilk bölümünü Eylül sayımızda bastığımız yazısının ikinci bölümünde 1965’ten günümüze kadar Kapital’in Türkçe çevirilerini ve bu çevirilere eşlik eden polemikleri ele alıyor.
 
Stefo Benlisoy, 1867 yılında Le Courrier d’Orient gazetesinde Osmanlı Rumlarına hitaben yayınlanan “Rumlara ecnebilerin teşviklerinden sakınmalarının” salık verildiği makaleyi ve makalenin yankılarını anlatıyor.
 
Evangelia Balta, Mübadele’yle ilgili Yunan tarih yazımında son yirmi yılda gerçekleşen değişimi, yeni yaklaşımları ve bu değişimin nedenlerini inceliyor.
 
Egemen Yılgür, Türkiye sol hareketi içinde yer alan ‘unutulmuş özneler’e; Roman tütün işçilerine odaklandığı yazısında sol hareket içinde Roman tütün işçilerinin etkilerini değerlendiriyor.
 
Selçuk Aylar, Herodotos’un Historia’da Lidya başkenti Sard’ın Perslerin eline geçmesini, mağlup Kral Kroisos’un düşüşünü ve ardından Herodotos’un onu nasıl bir bilgeye dönüştürdüğünü anlatıyor.
 
Ümit Kurt, 18 Mart 1919’da Zabel Yesayan tarafından Paris’teki Ermeni Milli Delegasyonu Başkanı Boğos Nubar Paşa’ya gönderilen, sürgün ve katliamlara tabi tutulmuş Ermeni yetim çocuklara, kadınlar hakkındaki 11 sayfalık raporu sunuyor.
 
Nazan Maksudyan, Florian Illies’in “1913, Der Sommer Des Jahrhunderts” kitabını tanıtıyor.
 
Zerrin İren Boynudelik ve Emine Önel Kurt, genre resimlerinden örnekler sundukları yazı dizisinde bu ay 18. yüzyıl Rokoko üslubu içinde değerlendirilen sanatçılardan William Hogarth’ın tablolarını tanıtıyorlar.
 
Ahmet Akşit, Edhem Eldem ile İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin belleğini oluşturan en önemli araçlardan biri olan Mendel’in kataloğunun hikâyesini anlatan Mendel – Sebah: Müze-i Hümayun’u Belgelemek Sergisi hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi.
 
Her ay olduğu gibi Toplumsal Tarih’in 250. Ekim sayısında Edhem Eldem “L’illustration’dan Seçmeler”i ve Emel Seyhan’ın “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” sayfaları yer alıyor. Ayrıca güncel sayfalarında Gönül Paçacı tarafından kaleme alınan “Judetz’ten Geriye…”, Ahmet Tonak’ın “Sencer Divitçioğlu’nun Ardından” yazısı ve diğer güncel haberlerinin yanı sıra “Tarih Vakfı’ndan Haberler”de Ekim ayında öne çıkan etkinliklerden ve çalışmalardan haberdar olabilirsiniz.
 
 
www.tarihvakfi.org.tr?
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.