Sergi: Altiplano: Chile Bolivia

Altiplano: Şili-Bolivya sergisi 72 adet siyah beyaz fotoğraf, yerli nüfusun sıradan elbise, doku örneği ve yaşam araçlarından oluşuyor. İspanyol fethinden önce gelip bu bölgeye yerleşen, kendi dillerini hala korumakta olan Quechua, Aymara ve Urochipaya gibi yerli halkları yaşamaktadır. Yakın zamana kadar ulusal azınlık hakkı tanınmamış olan bu halkların çoğu kişinin bilmediği kendilerine özgü kültürel ve estetik değerleri bulunmaktadır.

Sergi fotoğrafçısı ve küratörü Roberto Guerra Toledo dört ay boyunca bölgenin yerlileriyle bu yaylalarda yaşadı. Serginin amacı, tüm hava ve toprak koşullarının zorluğuna rağmen, toprakana ve doğa ile olan ilişkilerinin; Amerika’nın en zorlu ve en güzel bölgelerinden birinde nasıl hayat bulduğunu ve ne denli zengin bir yaşama sahip olduklarını göstermekti.

 Sergi Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi, İstanbul Cervantes Enstitüsü, Türkiye’deki Bolivya Çokuluslu Devleti Fahri Konsolosluğu, Şili Büyükelçiliği, Şili Fahri Konsolosluğu ve Nestlé Gıda A.Ş. işbirliğinde düzenlenmektedir.

Sergi Tarihleri: 22/04/2014 – 17/05/2014

 Yer: Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi. (Istiklal Cad. No: 217 – Tünel)

 Ziyaret saatleri: Pazartesi-Cumartesi: 09:00 -19:00. Pazar günü kapalıdır.

 Giriş ücretsizdir.