#failidevlet 5. Trans Onur Yürüyüşü
 
Eşcinsel, biseksüel, trans ve interseks bireylere yönelen saldırılar her geçen gün artıyor.
 
Yeni anayasa ve Nefret Suçları Yasası yapım sürecinde yürütmüş olduğumuz tüm kampanyaları görmezden gelen, tüm çağrılarımıza kulak tıkayan hükümet katletmeye devam edin mesajını ısrarla yayıyor.
 
Kentsel dönüşüm safsatası ile Trans bireylerin güvenli olarak çalıştıkları sokaklar tek tek yok ediliyor.
 
Dernek sokağın kapatılmasının ardından yakın zamanda Daracık sokakta trans kadınların çalıştığı ve yaşadığı iki bina Beyoğlu Emniyet Müdürü tarafından hukuksuz bir biçimde kaynak makineleri ile kapatıldı. Bu zihniyet trans bireylere yönelen ağır devlet nefretinin yansıması olarak karşımızda duruyor. Trans bireyleri nispeten güvenli alanlardan çıkartan uygulamalar, yeni ölümlere davetiye çıkartıyor. 
 
Trans bireylerin onur yürüyüşü çağrısı:
 
Bizleri tüm baskı aygıtlarıyla sindirmeye, yok etmeye çalışan ikiyüzlü düzen temsilcilerine karşı bir kez daha haykırıyoruz;
*Bizi cinsel yönelimimizden dolayı işlerimizden atan, cinsiyet kimliklerimizden dolayı iş vermeyen düzeni değiştirmek için,
* “Kabahatlar Kanunu” gibi yasaları gerekçe gösterip yaşam hakkımızı sınırlandıran kolluk kuvvetlerini, kolluk kuvvetleri tarafından LGBTİ olduğumuz için uygulanan şiddeti,
* Trans bireylere yönelen sürgün politikalarını teşhir etmek için,
* Zorunlu seks işçiliği yapmak değil, iş istediğimiz için,
* Seks işçiliğinin bir iş kolu olarak kabul edilmesi ve sendikal haklarımızı kazanmak için,
*Nefret suçlarının, münferit suçlar değil LGBTİ toplumuna yönelen sistematik bir katliam girişimi olduğunu haykırmak için,
* Katilleri ” ağır tahrik indirimi” ile ödüllendiren siyasal erk’e dur demek için,
* Taksim yasağı ile ezilenlere pervasızca saldıran sistemin bu yasağını delmek için,
* Üç kuruşa yerin metrelerce altına ölüme gönderilen, fabrikalarda, tersanelerde, avm inşaatlarında katledilen emekçiler için,
* Alevilere, Kürtlere, Ermenilere, Rumlara, tüm azınlık inanç ve kimliklere yönelik nefret dilini yaymayı kendine görev edinen Başbakana dur demek için,
* Dora Özer, Çağla Joker, Roşin Çiçek, Ahmet Yıldız, Ebru Soykan, İrem Okan, Seda, Ali Bey, Ethem Sarısülük, Hrant Dink, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım, Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik için,
* Katledilen LGBTİ’lerin, kadınların, işçilerin, Alevilerin, Kürtlerin, Ermenilerin Faili Devlet demek için,
 
22 Haziran Pazar günü Saat: 17.00’da Taksim Tramvay Durağı’ndan Tünel Meydanına yürüyoruz.
 
Sen yoksan çok eksiğiz! #transcandır