Neden Şarkıların Tadı Kalmadı?
 
Konya-Karapınar ve Karaman-Akçaşehir havzasında MTA verilerine göre 1 milyar 832 milyon tonluk bir linyit rezervi bulundu. Bölgede bu kömürü işleyerek 5 bin 400 MW’lık elektrik üretecek 6 termik santralin kurulması planlanıyor. Bu termik santralin ilk adımı yeraltı sularını kesmek ve kömürü yüzeysel madencilikle kazarak çıkarmak.
 

Biz, yani bölgede geçimini topraktan sağlayan çiftçiler ve yerel çevre kuruluşları, Konya ve Karaman’ın geleceğini karartacak kömür madenciliğine karşı bir süredir hukuk mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelemiz sonucunda mahkeme geçtiğimiz günlerde kömür kazısı için verilen ÇED izninin yürütmesini durdurdu. Mücadelemiz burada bitmiş değil.
 
Biz, ekmeğimize kömür karası bulaşsın istemiyoruz.
 
Biz, Konya ve Karaman Havzası’nda linyit madenciliğine ve termik santral yapılmasına karşıyız.
 
Çünkü;
 
Türkiye’nin en önemli tarım ambarı olan Konya Havzası’nın yok olmasını,
 
Verimli toprakların yok olması nedeniyle tarıma dayalı ekonominin olumsuz etkilenmesini,
 
Türkiye’nin gıda üretimine darbe vurulmasını,
 
Konya ve Karaman’ı tarımsal üretimin başkenti haline getiren Konya Ovası Projesi’nin (KOP) durdurulmasını,
 
Milli tarımın olumsuz etkilenmesini,
 
Hayvancılığın yok olmasını,
 
Yaşamın kaynağı olan yeraltı su kaynaklarının kurumasını,
 
Bin bir emekle yetiştirilen tarım ürünlerimizin asit yağmurları ile yıkanmasını,
 
Havaya karışan toksik maddeler yüzünden sağlığımızın olumsuz etkilenmesini,
 
İSTEMİYORUZ!
 
Bilinçli ol, geleceğini ateşe atma ve sen de termik santrale HAYIR de!