ARK Kültür Cihangir

Sanatçılar | Artists

Ali Alışır | Güneş Çınar | Özgür Demirci | Korhan Erel | Nur Gürel | Ahmet Can Mocan | Julie Upmeyer

Küratör | Curator

Ceren Turan

“Samimiyetle Hacklendim”, bireyin özünde karşı çıktığı ya da belli noktalarda uzlaşma sağlayamadığı sistemler bütünü içinde var olma mücadelesini, ödün verme, teslimiyet ve boyun eğme olguları bağlamında mesele edinir. Değinilen sistemler bütünü, toplum kurallarından, başkalaşmış, gözetlemeci şehir yapılanmasına, medya ve sanal ağlara, şehrin ekonomik ve kültürel dinamiğine ve sanat endüstrisinin hiyerarşik düzenine kadar yaratıcı bireyin günlük hayatına nüfuz eden tüm etkenleri kapsamaktadır.

 Özne-şehir-iktidar ilişkisi referans alındığında, bu sergi, yaratıcı bilinçle varlıklarını sürdüren bireylerin 21. yüzyılın İstanbul’unda deneyimledikleri günlük yaşam akışından arda kalan çıkarımların, kişisel ve duygusal karşılıklarına odaklanmaktadır.

İzinsiz giriş eyleminin tüm olanaklarına işaret eden ve yabancı haliyle Türkçe’ye miras kalan ‘hacklenmek’ ifadesi samimiyet duygusu içerdiğinde, izinsiz olma hali, yerini gönüllülüğün teslimiyetine bırakır. Aynı zamanda ‘hacklenmek’, etiketlenmek/fişlenmek kavramlarına göndermede bulunmakta; bireyin varlığı ile yaratıcı eylem ve düşüncelerinin yalnızca kendisine ve başkalarına dayatılan hakikat yasası gereğince var olabileceği, aksi takdirde çoğunluğun huzuru için tehlike oluşturacağı anlamını taşımaktadır.

Öte yandan, başkaldırı ve karşı koyma olasılıkları, modern toplum dinamiğinin dayanağını oluşturan ‘değişim’ olgusuna verilen olumlu (gelişim) ya da olumsuz (bunalım) yanıtların tercihinde aranmaktadır. Yani ‘hacklenmek’, gönüllülükten doğan bir samimiyeti barındırdığında, öznenin içinde var olmayı sürdüğü sistemin düzenleri karşısındaki teslimiyeti kaçınılmazdır ve bu duruma direnci ise, bir güç olarak iktidar ile kurulması olası dengenin belirleyicisi olacaktır.

Sergi 5 Ekim’e kadar açık.

ARK Kültür Batarya Sk. No.2 CihangirT. 02122430789

English