Açık Çağrı: “Yazlık Durum”

5 Eylül’de SALT Beyoğlu’nda açılacak olan “YAZLIK: Şehirlinin Kolonisi” sergisine siz de arşivinizdeki fotoğraf ve filmlerle katkıda bulunabilirsiniz!

Sergi kapsamında yürütülen “Yazlık Durum” araştırmasının ikinci buluşması, 23 Temmuz Çarşamba saat 18.00’de SALT Galata’daki Atölye IV’te gerçekleştirilecek.

Yazlık evlerin kullanım biçimlerini inceleyen “Yazlık Durum”, whatabout öğrenci kolektifi tarafından örgütlenen güncel saha tespitleri ile aile arşivlerinden toplanan fotoğraf ve filmlere dayalı geçmiş tespitlerini kapsıyor. 17 Haziran’da düzenlenen ilk buluşmada, serginin tasarım ekibi PATTU’nun da katılımıyla ihtiyaç, yöntem ve takvim ele alındı. 23 Temmuz’daki ara buluşmada ise, mevcut araştırma çıktıları tartışılacak, arşiv katkıları toplanacak.