Hatay Dağ Hayvanı  Gazella  gazella…

 

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şubesi (TTKD) tarafından yürütülen Hatay Dağ Ceylanlarının (Gazella gazella) Yaşam Ortamlarını İyileştirilmesi ve Risklerin Azaltılması Projesi doğal yaşamın korunması açısından çok önemli.

Gazella gazella, Türkiye Memeli Listesi’ne 2008 yılında belgelenmesinin ardından eklenmiş olan bir türdür.

Tür, 150 civarında birey ile boyu 11 km eni 4.5 km bir alanda yaşam mücadelesi vermektedir. Bahse konu saha, türün Türkiye’de yaşadığı tek alandır.

Projenin hedefi, şimdiye kadar sadece kutsal kabul edildikleri için belli yaş ve üzerindeki insanların gayretiyle hayatta kalan popülasyonun devamının sağlanması için bölgede yeni yetişen neslin ceylanları sahiplenilmesi ve bölgenin değeri olarak görülmesidir.

 

 

 

Fotograf : Yaşar Ergün

Kaynak http://www.wwf.org.tr