Nelli “Journey” “Devri Alem” Sergisi Ayşe Takı Galerisi 3 Mayıs 2014-24 Mayıs 2014

Yıllardır takı sanatını, heykel algısı kapsamında ele alan Nelli, özellikle dairesel hareketi, “takı-üç boyutlular”ının temel motifi kabul eden bir anlayış ortaya koyuyor. Benzer bir gösterge dilini, 3 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında Ayşe Takı’da açılacak “Devri Alem” başlıklı sergisinin farklı biçimleriyle ileri sürecek.

Yıllardır Nelli’yi izleyen sanat felsefecisi Priv.-Doz. Dr. Özkan Eroğlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Sanat, sanatçı ve yapıt üçgeninde, bir sanatçının mizacı olarak karşımızda bulduğumuz temel motifler, sanat tarihinde olagelmiştir. Nelli, daha önceki sergilerinde de söz konusu dairesel hareketi değerlendirmişti. Değerlendirmesinin anlam katmanındaki en temel vurgu, iki noktanın mutlak surette bileşimci bir tinsellikle değerlendirilebileceğini göstermeye çalışmaktı.

Bu gayret, doğadaki ruhsallıkla, insan ruhsallığının örtüştüğünü ekspresyonist bir tanımlamayla sunmak içindi. Sonuç olarak Nelli’de izlenimler, kendi-sanatçı ruhsallığıyla kucaklaşırken, bu kucaklaşmadan doğan bileşim ise dünya ruhsallığı ile başka bir bileşime yönelerek, tam olarak duyularüstü bir dünyanın sinyalleri verme isteğindedir.”

Sergi 24 Mayıs tarihine dek görülebilir.

AYŞE TAKI GALERİSİ

 Şakayık Sok. 53 Tuna Palas Daire: 1

 Teşvikiye, İstanbul Tel: 0212 343 21 54