Meksika Devrimi: “Kahramanlar,” Devlet ve Sınıflar

Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları 2017 güz dönemini 1917 Ekim Devrimi’nin yüzüncü sene-i devriyesi nedeniyle Devrim üzerine sohbetlere ayırdık. Dönemin ilk buluşmasında Ali Yalçın Göymen devrim kavramını yeniden düşünmek üzerine konuştu.

 

İkinci buluşmanın konuğu Ertan Erol. Ertan Erol 1910 Meksika Devrimi ve sonrasındaki mücadeleler üzerine konuşacak. Yirminci yüzyılın en önemli devrimlerinden biri olarak kabul edilen ve sonunda eski rejimin ortadan kalktığı Meksika devrimi, hiç şüphesiz, devrimin simgesi haline gelen isimlerin kendi aralarındaki kısır ve kanlı iktidar mücadelesine sıkışmış bir anlatımın ötesinde bir içeriğe sahiptir.

 

Porfiriato döneminde hız kazanan kapitalist ilkel birikimin koşullandırdığı sosyoekonomik yapı içerisinde Madero’nun, Villa’nın, Zapata ve Carranza’nın ayrı ayrı temsil ettikleri sınıfsal ayrışma, Díaz’ın demir yumruk rejiminin sonra ermesi ile açığa çıkmış ve çatışmaya evrilmiştir.

 

Bu çatışmaya son veren 1917 Anayasası ise, Meksika’da devlet aygıtının sınıfsal karakterinin kurumsallaşması ve bu kurumsallığın dayandığı kırılgan rıza mekanizmalarını tanımlamış, böylece Meksika devriminin, sınıf ve iktidar mücadelesinin ilelebet nihayete erdirildiği düşüncesi hakim kılınmıştır. Bu bağlamda bu konuşma, yüz yılın ardından, kahramanları ile simgeleşmiş Meksika devriminin heyecanlı serüvenini, geç kapitalist birikim ve sınıf mücadelesi içinde tartışmayı hedeflemektedir.

Tarih: 19 Ekim 2017

Saat: 18:30-20:30

Yer: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen Sok. No:10, Eminönü, 34134 Fatih/Istanbul, (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

Ertan Erol Kimdir?

1984 İzmir doğumludur. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapmıştır. Doktorasını, yüksek lisans derecesini de aldığı Nottingham Üniversitesi’nden 2013 yılında “Capitalist Spatiality in the Periphery: Regional Integration Projects in Mexico and Turkey” başlıklı tezi ile almıştır. 2013 yılından beri İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Genel ilgi alanları Meksika’da devletin oluşum ve yeniden üretim süreçleri, periferide devlet-toplum ilişkileri ve uluslararası politik ekonomidir.