Kültürel Çeşitlilik ve Venezuela’daki Yerli Halklar. Yerli Direnişi
 
Prof. Dr. Ronny Velásquez
21 Ekim 2014, Salı günü
 
Bizlerin Amerika olarak bildiği, Venezuela’da yaşayan yerli halklar tarafından hala Abya Yala olarak adlandırılan bu topraklardaki yerliler; çok kısa bir süre önce, resmi olarak tanınma hakkı elde ettiler. Kendi kültürleri, halkların hayatta kalmak için verdikleri mücadele, ataları hakkında sahip oldukları bilgi, neredeyse topraklarının keşfi ve fethi ile aynı döneme kadar uzanmaktadır.
 
Venezuelalı antropolog Prof. Dr. Ronny Velásquez (Venezuela Merkez Üniversitesi profesörü) bizlere 500 yıllık yerli direnişi tarihinden, 21.yy. Venezuela sanatındaki avrupa kökenli aydın ve şairlerin kattığı kültürel çeşitlilikten; aynı zamanda ülke genelinde oluşturulan popüler kültür üzerindeki Venezuela yerli halklarının derin etkisinden bahsedecek.
 
Prof. Dr. Ronny Velásquez, Latin Amerika’daki yerli halklar ve  Afro Amerikalılar üzerine uzman.
 
 
21 Ekim 2014, Salı günü
Saat:  19:00
Yer: Cervantes Enstitüsü
Tarlabaşı Bulvarı, Zambak Sok. 25
Beyoğlu/İstanbul
 
Giriş ücretsizdir.
Konferans dili İspanyolca, Türkçe’ye ardıl çeviriyle.