Henri Beyle Stendhal 

Psikolojik romanın kurucusu Stendhal, Fransız Restorasyonu’nun siyasi tartışmaları ortasında, dinî eğitimiyle, aşklarıyla, ihtiraslarıyla dünya edebiyatının en önemli karakterlerinden Julien Sorel’i yaratıyor.

Stendhal, 1840.

Fransa’nın küçük bir kasabasında, bir kerestecinin oğlu olarak dünyaya gelen Julien Sorel, genç yaşında yükselme ihtirasına kapılır. Çalışkanlığı ve dini eğitimiyle dikkat çeken Sorel, bir an önce bu kasabadan kurtulup Paris’e gitmeyi arzular. Böylece kırmızı ve siyah arasında yaşadığı çelişkiler de başlamış olur. Restorasyon Fransası’nın şartlarında yükselebilmek için genç Sorel’in önünde iki seçenek vardır: Ya siyahı seçerek yükselişine Kilise yolundan başlayacaktır ya da kırmızıyı seçerek askeri yoldan. Ancak bir yandan aldığı dinî eğitim, öte yandan Napolyon’a olan gizli hayranlığı bu seçimi yapmasını zorlaştıracaktır. Üstelik ihtirasla girdiği bu yolda karşılaşacağı iki farklı kadın, iki farklı aşk, kendini çok başka yerlerde bulmasına sebep olacaktır.
 
“Kırmızı ve Siyah kendi zamanının ötesinde bir romandır.”
ANDRÉ GIDE
 
“Stendhal, hayatımın en güzel ‘tesadüflerinden’ biridir.”
NIETZSCHE
 

Yazar  Henri Beyle Stendhal

Çeviren  Şerif Hulûsi

Dizi Yayın Yönetmeni  Murat Belge

Yayına Hazırlayan  Bahar Siber, Güneş Akkor, Emrah Serdan

Önsöz  Irving Howe

Önsözü Çeviren  Emrah Serdan

Sonsöz  Martin Turnell

Sonsözü Çeviren  Emrah Serdan

Kapak  Suat Aysu

Kapak Resmi  Léon Cogniet, “Autoportrait dans sa chambre à la Villa Médicis”, 1817

Uygulama  Hüsnü Abbas

Düzelti  Deniz Pote

Baskı ve Cilt  Sena Ofset  

Yayınevi İletişim