I.İSTANBUL ADALARI SEMPOZYUMU

Düzenleyen: Adalar Kültür Derneği- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü

Destekleyenler: İstanbul Teknik Üniversitesi- Işık Üniversitesi- Adalar Kent Konseyi- Büyükada Anadolu Kulübü

Düzenleme Kurulu: Özer Kangür, Doç. Dr. Nalân Türkmen, Dr. Aras Neftçi, Kemal Kil, Yüksel Özcan

Koordinasyon: Talin Etyemez, Meral Kanık

Bilim Kurulu: Prof. Dr. Mustafa Sayar, Prof. Dr. Eva Şarlak, Prof. Dr. Erol Eti, Prof. Dr. Asiye Korkmaz, Prof. Dr. Murat Koç, Prof. Dr. Nuran Pilehvarian, Prof. Dr. Cengiz Eruzun, Prof. Dr. Selçuk Mülâyim, Prof. Dr. Filiz Özer, Prof. Dr. Yegân Kâhya, Prof. Dr. Adanan Uzun, Prof. Dr. Ender Makinacı, Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Prof. Dr. Bayram Öztürk, Prof. Dr. Hüsamettin Balkıs, Prof. Dr. Melih Boydak, Prof. Dr. Esin Küntay, Prof. Dr. Fatma Füsun İstanbullu, Prof. Dr. Serhan Ada, Doç. Dr. Tayfun Kındap, Yard. Doç. Dr. Deniz Ünsal, Dr. Aras Neftçi, Dr. Hasan Kuruyazıcı, Mehmet Güntekin.  

 

                     I.İSTANBUL ADALARI SEMPOZYUMU TAKVİMİ

 

3 Ekim 2013 Perşembe – AÇILIŞ – CRR  (Cemal Reşit Rey, Harbiye)

Saat: 14.00    Açılış konuşmaları

Saat: 14.30 Adalar üzerine değerlendirmeler- Prof. Dr. Selçuk Mülâyim, Prof. Dr. Yegân Kâhya, Prof. Dr. Gül İrepoğlu, Dr. Sinan Genim, Dr. Apostolos Poridis, Hayri Fehmi Yılmaz, Silviyo Ovadyo (Türk Musevileri Eski Dönem Başkanı), Ağavni Küçüknikolaidis (Büyükada Rum Cemaati Başkanı).

Saat: 18.00   Kokteyl

Saat: 19.30 Sempozyum Konseri– Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği

Korosu

4 Ekim 2013 Cuma – Büyükada Anadolu Kulübü

Saat: 10.00- 12.20 Birinci oturum

Saat: 14.00- 17.00 İkinci oturum

5 Ekim 2013 Cumartesi – Büyükada Anadolu Kulübü

Saat: 10.00- 12.20 Birinci oturum

Saat: 12.20- 17.20 İkinci oturum

6 Ekim 2013 Pazar  – Büyükada Anadolu Kulübü

Saat: 10.00- 12.20 Birinci oturum

Saat: 14.00- 17.40 İkinci oturum