Eskiçağ Tarihini oluşturan öğelere, savaşlara, anlaşmalara, isyanlara, fikir ve sanat akımları gibi tarihi oluşturan olaylara bakıldığında, başrolünde insanın yer aldığı, bazen arkeolojik ya da filolojik olarak tam açıklanamayan halkların payının büyük olduğu görülür. Bunların en azından yarısını kadınların oluşturduğu da görmezden gelinemez.
 
Sivil yaşamda önemli roller üstlenmiş sıradan kadın karakterlerin konu edileceği konferansta ayrıca, Hitit Devleti ile çağdaş, dönemin diğer bir süper gücü olan Mısır Devleti ile pek çok yazışmaya konu olan saraylı kadın karakterlere de değinilecektir.
 
Konuşma dili Türkçedir.
Etkinlik ücretsizdir ve yerler sınırlıdır, rezervasyon alınmamaktadır.
 
10 Nisan Cuma, 19:00
Yrd. Doç. Dr. Meltem Doğan Alparslan
Yer:Pera Müzesi