14. yüzyıldan Cumhuriyet’e “Hastalıklar Hastaneler Kurumlar”
 
 
1979’dan bu yana ağırlıklı olarak tıp tarihi ve etik konularına odaklanan çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Nuran Yıldırım, serinin ilk kitabı ile 14. yüzyıldan Cumhuriyet’e kadar olan dönemdeki tıbbi gelişmeler doğrultusunda hastalıkları, hastaneleri ve diğer sağlık kurumlarını mercek altına alıyor.
 
El yazması tıp kitapları ile arşiv belgelerini temel alan ve seçilmiş makalelerden oluşan serinin ilkinde, tıbbi gelişmeler ve hastalıklar, hastaneler ve diğer sağlık kurumları hakkında yazılmış yazılar yer alıyor. Toplumsal sağlığa ilişkin olayların ve gelişmelerin yoğun olarak yaşandığı Tanzimat sonrası ve II. Abdülhamid dönemi makalelerde sıklıkla karşımıza çıkarken, genel çerçeve 14. yüzyıldan Cumhuriyet’e uzanıyor.
 
Cerrahnâmeler tüberkülin, frengi, kolera hastalıkları ve salgınları, karantina uygulamaları, savaşlarda verilen sağlık hizmetleri, askeri ve sivil hastaneler, cüzamhane, tebhirhane gibi başlıkların yer aldığı bu çalışma, sağlık tarihine ve gelişimine ışık tutarak tıp tarihi konusundaki literatürün Türkiye’de henüz yeterli seviyeye ulaşmamış olması nedeniyle, gelecek nesillere ve araştırmacılara çok değerli bilgiler ve belgeler bırakıyor.
 
472 sayfadan oluşan Hastalıklar Hastaneler Kurumlar 40 TL’den satışa sunuluyor.  
 
 
www.tarihvakfi.org.tr                                                                                                                             
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için  adresini ziyaret edebilirsiniz.