Edebiyatta Buluşma 5
“Edebiyatımızda Kötülük ve Kötüler”
5-6 Mayıs 2014
 
Bu etkinlikle, üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde eğitim gören öğrenciler arasında iletişim kurabilmeyi amaçlanıyor. 
 
PROGRAM
(Güzel Sanatlar Binası-8. Kat Konferans Salonu)
 
5 MAYIS 2014
 
09:00-09:30 KAYIT
 
 
09:30-09:45 AÇILIŞ KONUŞMASI
 
Prof. Dr. AHMET İNCE (Yeditepe Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Doç. Dr. ALİ BUDAK (Yeditepe Ünv. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı)
 
09:45-10:45 1. OTURUM: MİT/MASAL
Oturum Yöneticisi: Naci Akıncı
 
ELİF DUMAN (Hitit Ünv.)
Efsanelerde Yer Alan Mitolojik Kötü Varlıklar
 
YASEMİN USTA (Yeditepe Ünv.)
Yer Altı Kötücüsü ‘Erlik Han’
 
RABİA KARAGÖZ (Hitit Ünv.)
Ölüler Diyarının Kötü Efendisi ‘Hades’
 
MELİKE MUTLU (Yıldız Teknik Ünv.)
İstanbul Masallarındaki Kötü Tipler
 
10:45-11:00 Soru-Cevap
11:00-11:15 Ara (çay-kahve ikramı)
 
 
11:15-12:30 2. OTURUM: DESTAN/KLASİK METİNLER…
Oturum Yöneticisi: Serkan Şener
 
TUĞÇE ÜLGER (Hitit Ünv.)
Türk Edebiyatında Bedduanın Yeri
 
EBRU CANPOLAT (Yıldız Teknik Ünv.)
Dedem Korkut’un Kötüleri
 
ÇİĞDEM KAYA (Hitit Ünv.)
“Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek Boyu” Adlı Hikâyedeki Kötülük Unsuru Üzerine
 
ERDEM SARIKAYA (İstanbul Ünv.)
Kötülüğün Kurgusu Bağlamında “Dâstân-ı Ahmed Harâmî” Mesnevîsi
 
NACİ AKINCI (Yeditepe Ünv.)
Edebiyata Yapılan Kötülük: ‘Seyahatnâme’de Sansür
 
12:30-12:45 Soru-Cevap
12:45-14:00 Yemek Arası (Yemek Salonu-Sosyal Tesisler)
 
14:00-14:30 Anahtar Konuşmacı:
 
Yrd. Doç Dr. ÜRÜN ŞEN SÖNMEZ (İstanbul Arel Ünv.)
Kötülük Kavramı ve Türk Romanında Kötülük
 
14:30-14:45 Ara
 
14:45-15:45 3. OTURUM: ROMAN I
Oturum Yöneticisi: Bahar Gökpınar
 
ZEYNEP ORAL (Yüzüncü Yıl Ünv.)
Korkuyu Öteleyen “Piç”lerin Hiçlik Mücadelesi
 
ZEHRA ERGEÇ (Kilis 7 Aralık Ünv.)
Metin Kaçan’ın “Ağır Roman” Adlı Eserinde Kötülüğün Ağırlığı
 
TALAT ÖZER (Fırat Ünv.)
“Gün Olur Asra  Bedel” Romanında İnsanın Kendine  Kötülüğü 
 
ZEYNEP SARHAN (Marmara Ünv.)
Kelimelerin Öteki Kötüsü: “Gecedegiden”
 
15:45-16:00 Soru-Cevap
 
6 MAYIS 2014
 
09:15-09:45 Anahtar Konuşmacı:
 
Doç Dr. ULAŞ BAŞAR GEZGİN (İstanbul Gelişim Ünv.)
Sosyal Psikolojideki Yüklemleme Kuramı Açısından Nazım Hikmet Şiirinde Kötülük
 
09:45-10:00 Ara (çay-kahve ikramı)
 
10:00-11:00 4. OTURUM: ŞİİR-HİKÂYE
Oturum Yöneticisi: Nergis Gahramanlı
 
DAMLA AĞÜZÜM (Beykent Ünv.)
Kötülükten Kaçış Yolu: “Perde-i Teselli” T. Fikret’in Şiirlerinde Kötülüğün Sembolik Dili
 
UMUT ERDOĞAN (Hacettepe Ünv.)
Necip Fazıl Kısakürek’in Şiir Dünyasında Kötülük Algısı
 
SİMAY KILIÇ (Hitit Ünv.)
İlk On Paralık Polisiye Hikâyelerinde Kötülük Unsuru
 
M. SEVGİ ŞEN (Boğaziçi Ünv.)
Kire Bakmak: Vüs’at O. Bener’in “Dost,” “Kömür,” ve “Yazgı” Öykülerinde Özne
 
 
11:00-11:15 Soru-Cevap
11:15-11:30 Ara (çay-kahve ikramı)
 
11:30-12:30 5. OTURUM: ROMAN II
Oturum Yöneticisi: Hilmi Tezgör
 
OZAN ŞENOL (Boğaziçi Ünv.)
Kötülük: Katıksız Kötü ve Emperyalist Hegemonya ile İnsan İlişkisinin Kavramsallaştırılması
 
SONER ÖZCAN (Yeditepe Ünv.)
Karikatürize Kötüler Galerisi: İhsan Oktay Anar Romanlarında Kötü Kişiler
 
ESRA YALÇIN (Yeditepe Ünv.)
“Azil:” Belirlenmiş Kuralların Altında Kötücülün Varolabilme Deneyimi
 
NİLAY KAYA (Bilkent Ünv.)
Türk Edebiyatında Vampir
12:30-12:45 Soru Cevap
12:45-14:00 Yemek Arası (Yemek Salonu-Sosyal Tesisler)
 
14:00-15:15 6. OTURUM: KADIN/FEMİNİST BAKIŞ
Oturum Yöneticisi: Bahar Gökpınar
 
SELEN ÖNGÖRÜ (Yeditepe Ünv.)
Feminizmi Dışlamak:Sağcı Politikadan Feminizme Ters Tepki
 
BÜŞRA TOPUZ (Fatih Ünv.)
‘Babasız Oğul’ların ‘Ölümcül Kadın’la İmtihanı
Tanzimat Romanını Feminist Eleştiri Kuramı Üzerinden Okumak
 
MUKADDER GEZEN (İstanbul Ünv.)
Senin Annen Bir Melekti: “Kutadgu Bilig”de Kötülük ve Kadın Algısı
 
YAĞMUR ERYILMAZ (Fatih Ünv.)
Sevim Burak’ın Eserlerinde Kadınlar ve Kötülük
 
EVŞEN ÇERKEŞLİ (İstanbul Kavram Meslek Yüksek Okulu)
Halide Edip’in Kötülerinin Metindeki ve Perdedeki Tezahürü
 
15:15-15:30 Soru-Cevap
 
15:30-16:00 DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ
Yeditepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyeleri