Modernitede kaybolmak, karışan çizgiler…

Birçok fotoğrafçının eserlerinin yer aldığı sergi Schneidertempel Sanat Merkezi’nde görülebilir.

19.yy flanörü Paris’e bakarken kentte izlerini sürdüğü modernite karşısında kimi zaman heyecanlanır, kimi zamansa hızına yetişemediği devinim karşısında dehşete düşer. Heyecanlanır çünkü ilerlemenin onu özgürleştireceğine inanmaktadır, dehşete düşer çünkü modern kentin yüceliği karşısında küçücük kalmıştır.

Çağdaş flanör geçmişin izlerine bakarak eski düşünsel ortağının yaşadığı ikilemin izlerini bugün artık işlevini yitiren nesnelerde görür. Modernitenin yarattığı nesnelerdir bunlar ve hem ortak bir belleği hem de gönülsüzce ortaya çıkan hatırlamayı harekete geçirirler. Nesneler yüzeylerinde taşıdıkları her izle bu gönülsüz hatırlamayı tetikler.

Ancak, modernite o kadar acımasızdır ki bu nesnler yerlerini yüzeyleri artık düzleşen, geçmişi taşımaktan aciz nesnelere bırakırlar. Yirminci yüzyılın başında fotoğrafçı Eugene Atget yaşadığı kente bakarken belleksiz nesnelere değil, tıpkı koleksiyoner gibi geçmişin nesnelerine bakmaktadır.

Yüzyılın son çeyreğinde onun izinden giden fotoğrafçılar ise modernitenin kasıp kavurduğu belleksizleştirdiği bir dünyaya bakmaktaydılar. Acımasız modernite sona ermiş, ondan daha acımasız sanayi sonrası toplum imgesi temsil pratiklerinin içinde yer almıştır. Fotoğrafçı artık koleksiyoner değil, değişen uzamın eleştirel temsilcileri olmuşlardır.

Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü öğrencilerinin ürettiği bu fotoğraflar, yaşadığımız metropollere geçmiş, bugün ve geleceği harmanlayarak bakmaktadır. Tıpkı onları önceleyen sanatçılar gibi onlar da kenti bir bütün olarak değil, onu oluşturan her bir parçayı gözlemleyerek temsil etmektedirler.

Geçmiş kolektif bir belleğin izi olarak eskiye ait yapılarda, şimdi her an deneyimleyebileceğimiz mekanlarda, gelecek ise olası bir travmanın öngörülen izlerinde temsil edilmektedir. Böylece izleyici on dokuzuncu yüzyıl flanörünün zamana sınırlı olan deneyiminin ötesine taşınmaktadır.  
 

Katılan fotoğrafçılar;

Tayfun Alaylıoğlu
Caner Aydoğan
Serdar Bayburtlu
Kerem Çobanlı
Murat Demir
Sercan Gündoğan
Deniz Koçak
Hadi Özgürkan
Kartal Ulubağ

 

 

Sergi:13 Haziran-30 Haziran
Adres.Felek Sok no1 Karaköy