Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) tarafından yürütülen Antalya’nın Beşi Bir Yerde Projesi

Türkiye’nin bitki biyoçeşitliliği yönünden en zengin illeri arasında yer alan Antalya’da yayılış gösteren ve acil eylem gerektiren kritik düzeyde nesli tehlike altında olan 44 bitki çeşidi bulunuyor.

Bu türler, yerelde tarım, turizm, ulaşım amaçlı yapılaşma, endüstriyel hammadde kaynağı olması gibi sebeplerle insan baskısına maruz kalıyor.

Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK), Antalya’nın Beşi Bir Yerde Projesi kapsamında, Antalya’daki endemik bitki türlerinin korunmasını ve bu bilincin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Kemer Orkidesi (ophrys climacis), Olimpos Safranı (Crocus wattiorum), Side Canavarotu (Orobanche sideana), Kaputaş Andızotu (Inula sechmenii) ve Kangay (Rhaponticoides hierroi) bitkisi projeye konu olan 5 bitki. Bu bitkilerin mevcut popülasyon ve yayılış durumlarının saptanması ve yerel yönetimler düzeyinde farkındalık artırılması amaçlanıyor.