Dairesel hareket sistemlerinde yani dönen sistemler için başlangıçta duran bir cisim hareket başladığında dışa doğru kayma eğilimi gösterir; cisim merkezden dışa doğru bir ivme kazanır. Newton’a göre bu cisme ivmenin yönünde bir kuvvet etki ediyor olması gerekir. İşte bu kuvvete merkezkaç kuvveti diyoruz. 
 
Sanatın merkezde konumlanma durumuna merkezkaç kuvvetiyle yaklaşırsak sanatın ivme kazandıkça merkezden çevreye doğru kayması gerekiyor. İstanbul önceleri uluslararası arena için bir merkez dışıyken, günümüzden bir merkez olmaya başladı. Böyle olunca da metropoldeki üretim dışarıya taşmaya, manifestolar kabına sağımamaya, yapılan etkinlikler çeper için de birer röper noktası, rol model olmaya başladı. 
 
Böyle bir ortamda, ‘‘Anadolu’da neler oluyor?’’ merak eden bir grup sanatçı Anadolu’nun çeşitli kentlerindeki sanat okullarındaki üretimi kendi galerilerine taşıyıp ve bir paylaşım ortamı oluşturmak için ‘Anadolu’dan Genç Sanat’ başlıklı sergi serisinin  ilkini gerçekleştiriyor. 20 Şubat – 24 Mayıs tarihleri arasında Turkmall Sanat’ta izelenebilecek sergiye Anadolunun Beş şehrinden 11 genç sanatçı katılıyor. 
 
Van’dan Doç. Dr. Sezer Cihaner, Mersin’den Prof. Dr. E. Berika İpekbayrak, Konya’dan Prof. Dr. Hüseyin Elmas, Eskişehir’den Yard. Doç. Selçuk Yılmaz ve Trabzon’dan Öğr. Gör. Kadir Şişginoğlu’nun danışmanlığında gönderilen eserler Seçil Erel, Tülay İçöz, Kazım Karakaya, Deniz Biber, Kerim Kürkçü, Neşem Çelikkaya ve Kemal Sezeroğlu’ndan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Sergilemeye uygun bulunan 11 sanatçı ve işleri belirlendi. 
 
Anadolu’dan Genç Sanat-I sergisinde yer alacak sanatçılar; Meltem Durna, Yavuz Gümüşgöz, Tuncay Koçay, Yeliz Cantekin, Ozan Uygan, Ahmet Dalkıran, Ekin Deveci, Serdar Yılmaz, Nesrin Esendemir, Ayşe Alp, Nurettin Yurt.
 
Turkmall Sanat
20 Şubat- 20 Mayıs