Yazın ve kültür dünyasının değerli isimleri Akbank Sanat Kütüphane Buluşmaları ile sanatseverlerle buluşuyor.
 
Akbank Sanat Kütüphane Buluşmaları, ilk olarak 03 Mart 2015, Salı günü siyasal kuramlar, yapısalcılık sonrası felsefe, kültürel araştırmalar, modern Türk edebiyatı, Türkiye popüler kültürü alanlarında değerli çalışmaları bulunan Hasan Bülent Kahraman’ı ağırlayacak.
 
Hasan Bülent Kahraman’ın “Türkiye’de Görsel Bilincin Oluşumu” ve “Türkiye’de Yazınsal Bilincin Oluşumu” adlı kitaplarından okumalarla başlayacak olan etkinlik, katılımcılar ile gerçekleştirilecek interaktif değerlendirmelerle devam edecek.
 
İki titiz ve özgün çalışma olan “Türkiye’de Görsel Bilincin Oluşumu” ve “Türkiye’de Yazınsal Bilincin Oluşumu”; “Türkiye’de Modern Kültürün Oluşumu” üst başlığında birleşiyor. Türkiye’deki modernleşme konusunda oldukça farklı düşünen Kahraman, ilk kitabında, Türkiye’de görselliğin modernliği kurduğunu belirtirken; ikinci kitabında ise, önce toplumsal içerikli edebiyatın modern-öncesi edebiyat, kunstroman diye bilinen sanatsal yapıtların ise modern roman olduğunu söylüyor. Tüketim çağında, popüler kültürden ve medyadan doğrudan etkilenen edebiyatın görsellik karşısında gücünü ve otoritesini yitirdiğini belirten Hasan Bülent Kahraman, buna karşılık 80’lerden beri “ben”in ve öznenin yeniden keşfedildiği bir dönemden geçildiğini şiir, öykü ve romana dair tekil örnekler üzerinden saptıyor.
 
Etkinlik: Akbank Sanat Kütüphane Buluşmaları – Hasan Bülent Kahraman
Tarih:   03 Mart 2015, Salı
Saat:    17.00-19.00
Yer:      Akbank Sanat
Bilet Fiyatı: 10 TL