Prof. Dr.  Sigrid Weigel: “Yabancı, ama yine de tanıdık – zaman ve medya değişirken insan yüzü”
 
Goethe-Institut İstanbul ve
İstanbul Fotoğraf Müzesi
işbirliğiyle
“990 Faces” 
sergisi kapsamında
 
 
990 Faces Oktoberfest (c) Hans-Jürgen Raabeİnsan yüzü anlamlarla dolu bir alandır. İnsan yüzünde insani varoluşun taşıdığı tüm gerilimler izlenebilir. Yüz; donukluğu ve hareketi ele verir, üstünlüğü ve banaliteyi yansıtır, büyüklüğü ya da başarısızlığı gösterir. Gerçek yüzün ne olduğu konusu tüm kültürlerde tartışma konusu olmuştur. İlginç olan, bu konunun çıplaklığın gösterilmesinden de çok tartışılmış olmasıdır. Günümüzde insan yüzü, yeniden bir entellektüel faaliyet konusu haline gelmiş durumda. Bu yalnızca sanatta ve fotoğrafçılıkta değil, aynı zamanda edebiyatta, sinemada ve bilimde de söz konusu.
 
Sanat tarihçisi Hans Belting’in “Faces – Eine Geschichte des Gesichts” (Yüzler – İnsan Yüzünün Bir Tarihsel Anlatımı) başlıklı büyük olgunluk dönemi eserinin konusu insan yüzü oldu. Sigrid Weigel de yazar ve yayıncı olarak katıldığı tartışmaya “Gesichter. Kulturgeschichtliche Szenen aus der Arbeit am Bildnis des Menschen” (İnsan Yüzleri. İnsanın Resmedilmesiyle İlgili Çalışmalardan Sanat Tarihine İlişkin Sahneler) adlı eseriyle önemli bir katkıda bulundu. Fotoğraf sanatçısı Hans-Jürgen Raabe de bu tartışmaya çeşitli galerilerde, fuarlarda ve şimdi de İstanbul Fotoğraf Müzesi’nde gösterilen dönemsel ve küresel fotoğraf dizisi “990 Faces” ile katılıyor.
 
990 Faces Myanmar (c) Hans-Jürgen RaabeBugün küresel toplumda birey hala doğal, yani sahici midir; yoksa manipule edilmiş görüntülerin arkasında tümüyle kaybolmuş durumda mıdır? Tümüyle medyatik bir zamanda insana yönelik hakiki ve samimi bir bakış hala mümkün müdür? Yoksa modern teknik, görsel dünyamızı gerçekle dijital yanılsama arasındaki sınırı ortadan kaldıracak kadar değiştirmiş ve böylece insanın otantik bir resmini ortaya koymayı çoktan başarısızlığa mahkum bir hedef haline mi getirmiştir?
 
Tüm bu ilgi çekici sorular, Goethe-Institut‘un “990 Faces” sergisi kapsamında İstanbul Fotoğraf Müzesi ile birlikte düzenlediği Prof. Dr. Dr. Sigrid Weigel’in “Yabancı, ama yine de tanıdık – zaman ve medya değişirken insan yüzü” başlıklı konferansında tartışılacak.
 
Sigrid Weigel 1999 yılından bu yana Zentrum für Literatur und Kulturfoschung Berlin’in (Berlin Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Merkezi) müdürlüğünü ve Geisteswissenschaftliche Zentren Berlin’in (Berlin Tin Bilimleri Merkezleri) yöneticiliğini yürütüyor. Hamburg ve Zürich Üniversiteleri ve Berlin Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Basel, Berkeley, Harvard ve Stanford’da konuk profesör olarak bulundu. Şu anda çalışmalarını Princeton University’de bir dönemliğine konuk profesör olarak sürdürüyor.
 
Konferans
21.02.2014, saat 17.00 – 19.00
İstanbul Fotoğraf Müzesi
Şehsuvar Bey Mah.
Kadırga Liman Cad. No: 60
Kadırga – Fatih/ İstanbul