Pera Müzesi, Pera Film ve Video etkinlikleri kapsamında Video Sanatı Üzerine Konuşmalar konuşma dizisinin ikinci etkinliğinde 18 Mart Çarşamba günü saat 19:00’da sanatçı Yasemin Özcan’ı ağırlıyor.
 
Sanatçı konuşmaları ve güncel temalar üzerine tartışmaları birleştiren Video Sanatı Üzerine Konuşmalar serisi ayda bir kez, video ile çalışan sanatçı, küratör ve araştırmacıları bir araya getirerek ortak bir platform oluşturmayı amaçlıyor.
 
“Yasemin Özcan, nesnelerin, kişilerin ve kurumların kendilerini var etme biçimleri, devinimleri ve performansları üzerine çalışan bir sanatçı.” (Özge Ersoy; İstanbulArtNews Şubat, 2015) Video, 90’ların sonunda sanat üretimine başlayan Özcan’ın mecra bakımından çeşitlilik içeren pratiğinin ana arteri sayılabilir. Yavuz Parlar moderatörlüğünde gerçekleşecek bu konuşmada Özcan, video işleri bağlamında, üretim süreçleri, ihtiyaçlar ve teknolojik yetkinlik üzerine birlikte düşünmeyi ve tartışmayı hedefliyor.
 
“Video Sanatı Üzerine Konuşmalar” video sanatının kavramsallaştırılması, tartışılması ve üretilen fikirlerin paylaşılması için Melis Tezkan ve Merve Kurt tarafından başlatılmış kolektif bir girişim.
 
18 Mart Çarşamba, 19:00
Konuşmacı: Yasemin Özcan
Moderatör: Yavuz Parlar 
 
Konuşma ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.