Türkiye İşçi Sınıfı Tarihinde Yeni Sorular Yeni Alanlar

Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları 2014 bahar döneminin ilk yarısını “Birinci Dünya Savaşı” temasına ayırmış  ve bu çerçeve içinde Mehmet Beşikçi, Zeynep Kutluata, Nazan Maksudyan, Elif Mahir Metinsoy ve Fuat Dündar’ı ağırlamıştık.  Bahar döneminin ikinci yarısında Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi’ni konuşacağız.

Toplumsal Tarih dergisinin Mayıs 2014 sayısında Türkiye İşçi Sınıfı tarihi üzerine kapsamlı bir dosya hazırlamış olmasından da hareketle, bu serinin 8 Mayıs tarihindeki ilk konuşması, dosya editörlerinin katılacağı bir panel olacak.  Mehmet Ö. Alkan, Y. Doğan Çetinkaya ve Barış Alp Özden Türkiye işçi sınıfı tarihyazımında ortaya çıkan yeni eğilimleri, yeni alanları, yeni konuları, yeni kaynakları ve metodolojileri tartışacaklar. İşçi kime denir? İşçi sınıfı tarihi neden önemlidir? Türk tarihçiler neden işçi sınıfını yok saydılar? İşçi sınıfı üzerine çalışmalar neden günümüzde önemli bir uyanış yaşıyor? Çeşitlenen kaynakların işçi sınıfı tarihyazımında etkisi nedir?

 Bu soruları beraberce tartışmak için sizleri panelimize davet ediyoruz.

 Tarih: 8 Mayıs 2014

Saat: 18:30-20:30

Yer: Aynalı Geçit, Meşrutiyet Caddesi, Avrupa Pasajı, No:8, Kat:2, Galatasaray/Beyoğlu

Mehmet Ö. Alkan Kimdir?

1985’te Ankara Üniversitesi SBF’den mezun olan ve 1996 yılında İstanbul Üniversitesi SBF’den doktora derecesini alan Alkan, bugün aynı fakültede Doçent olarak görev yapmaktadır. Çeşitli kitapları, derlemeleri, yazı dizileri, belgeselleri, raporları ve onlarca makalesi olan Alkan, aynı zamanda Tarih Vakfı kurucu üyesi, Yurt Yayınları, Toplumsal Tarih ve Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar dergilerinin yayın kurulu üyesidir.

Y. Doğan Çetinkaya Kimdir?

1997’de İstanbul Üniversitesi SBF’den mezun olan Çetinkaya, 2002’de Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden ve 2004 yılında Central European University’den iki yüksek lisans derecesi almıştır. 2010’da Leiden Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Çetinkaya,   İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmış ve İstanbul Özgür Üniversite’de seminer dersleri vermiştir. Çetinkaya, iki dönem Eğitim-Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, bir dönem de ÖDP Parti Meclisi Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Halen Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Yurt Yayınları ve Toplumsal Tarih dergisi Yayın Kurulu Üyesi olan Çetinkaya’nın yayınlanmış pek çok kitap ve makalesi bulunmaktadır.

Barış Alp Özden Kimdir?

2000 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olan Özden, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden 2004 yılında yüksek lisans derecesini almış, “Working Class Formation in Turkey 1946-1962” adlı tezle 2011 yılında doktorasını tamamlamıştır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Özden’in Hayri Kozanoğlu ve Nurullah Gür ile birlikte yazdığı Neoliberalizmin Gerçek 100’ü  ve Ahmet Bekmen ve İsmet Akça ile birlikte derlediği Turkey Reframed: Constituting Neoliberal Hegemony adlı kitapları bulunmaktadır.