1 Mart Perşembe günü açılışı gerçekleşecek olan Evvel Zaman İşi, 2013-2018 yılları arasında, ölüm ve yaşam; beden ve ruh; ritüeller, totemler, Şamanizm konuları, Göçebe kültürü üzerine ürettiği resim, enstalasyon, heykel, video, halı ve dokuma çalışmaları farklı başlıklar altında sunuyor ve izleyiciyi Can’ın iç dünyasını, çocukluk anılarını ve güncel konuları algılama biçimlerini bir arada deneyimlemeye davet ediyor…

 

Sergi: 1 Mart – 13 Nisan 2018 tarihleri arasında  Anna Laudel Contemporay’da gezilebilir.