Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi “Operation Room”, Eda Gecikmez’in “Ödünç Alınmış Birliktelik/Borrowed Togetherness” adlı sergisine  26 Ocak 2014 tarihine kadar ev sahipliği yapıyor. Sanatçının gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız ve tükettiğimiz görsel dili parçalayıp altında yatan anlamları düşsel formlarda araştırdığı sergisi, Pazar günleri hariç her gün 10:00-19:00 saatleri arasında Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi “Operation Room”da gezilebilir.

Eda Gecikmez’in “Ödünç Alınmış Birliktelik/Borrowed Togetherness” adlı sergisi son yıllarda üzerinde yoğunlaştığı toplumsal cinsiyet, beden, kimlik gibi konuların gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız ve tükettiğimiz görsel dil üzerinde gerçeküstücü bir tavırla çözümlemelerini yaptığı resim ve kolajlarından oluşuyor.

Ortak bir tarihe ya da dünyaya tanıklık eden ve kullanım değeri taşıyan imajların gösterge taşıyıcısı değerini bozguna uğratarak karara-bağlanamamazlıkla oynamak, tıpkı Ranciere’in belirttiği gibi gitgide hızlanan gösterge tüketimiyle işleyen bir toplumda göstergelerin okunma protokollerinin anlamını askıya almak bugünün sanatçılarının bozgunculuk yöntemlerinden biri. Bu yöntemler içinde belki de en çok kullanılan kolaj tekniği Eda Gecikmez’in çalışmalarının temelini oluşturur.

Sanatçı sanatsal pratiğini şu şekilde dile getiriyor: “Farklı çevre ve alanlardan topladığım, özellikle günlük hayat içerisinde sıkça görmeye alıştığımız reklam afişleri, moda dergileri, AVM, rezidans broşürleri gibi görselleri bir nevi yapısöküm uygularcasına kesip parçalayarak sembolik olarak iktidarın bütünlük oluşturan dilini yıkmaya girişiyorum. Parçaları yeniden kurgularken bireysel perspektifimden açığa çıkan tüm meseleleri –bunlar toplumsal cinsiyet rolleri, beden politikaları, kapitalizm, kentsel dönüşüm, kimlik ve varoluş problemleri, kadınsal içgüdüler, fanteziler, bastırılmış duygular– açığa çıkarmaya çalışıyorum. Estetik olduğu kadar politik bir niteliğe ulaşan bozma eylemi ile söz konusu politik rejimin ve ideolojisinin üzerine kurulu görsel dili yıkmaya, tıpkı şairin dizeleri gibi ‘dile söyleyemeyeceğini söyletmeye’ çabalıyorum.”

 

Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi “Operation Room” Tel: 444 3 777

Adres: Güzelbahçe Sok. No:20 Nişantaşı, İstanbul