Kadınlar Arasında
Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle

“Bu seçkinin teması kısaca ve kabaca, ‘kadınlar arasında aşk’ diye tanımlanabilir. Öte yandan her aşk hikâyesinin aslında kendinden başka şeylerin de hikâyesi olduğunun unutulmaması gerekir. Kadınlar arasında yaşanan adı konmuş konmamış, bir ad konulmasına gerek duyulan ya da duyulmayan gönül bağlarının, duygusal, tensel çekimlerin; kendini gerçekleştiremeyen arzuların ya da sonuçları göze alınıp yaşanan tutkuların; bir ilişkiye dönüşememiş ya da zamanla derin bir dostluk ve himayeden koyu bir çekişme ve rekabete kadar farklı biçimler altında varlığını sürdüren köklü yakınlıkların hikâyesi de olabilir…

“… sessizliğin ve dilsizliğin her çeşidine itilen, hapsedilen kimlikler üzerindeki toplumsal tehditler, ancak birbirimizin hikâyelerini tanıdıkça, dokundukça, anladıkça ortadan kalkmaya başlar. Edebiyat, ‘öteki’ dediğinin hikâyesinde biraz da kendini bulmak demek değil midir?” — Murathan Mungan.

Bu kitap için yirmi üç yazar tarafından özel olarak yazılmış yirmi üç hikâyeden… “Bürokratların Dolaplarına Hayırrrrr” başlıklı hikâyesinde, Birhan Keskin’in, “O benim gözlerime niye öyle neden öyle hangi öyle nasıl öyle bakmıştı ki, ben sağ elimle kalbimi yoklamıştım,” diye tabir ettiği duygunun hikâyeleri bu kitaptakiler. Yine Birhan Keskin’den gelsin; onun yanında “dünyanın çatısına çıkmış gibi ürper”melerin hikâyeleri…Kâr Etmiyor

 

Yayına Hazırlayan: Eylem Can
Kapak Tasarımı: Emine Bora