Günümüzden 700 yıl önce yaşayan bir portre

İmparatoriçe Thedora 

Doğum Tarihi: 500  Doğum Yeri: Konstantinapol (Girit veya Suriye), Ölüm Tarihi: 28/06/548 

Ölüm Yeri: Konstantinopel  Mezarı: Havariyyun Kilisesi , İstanbul.

Muhtaç sanatçı kadınlar için bilinen ilk koruma ve hizmet evlerini açmıştır.

 “Hırsızlar için mahkemeler oluşturduk. Kadınlara kötü davrananlara da aynı şekilde davranmamız gerekmez mi?”

“Yeniden düşünmek”, “düşünceyi tersine çevirmek” ya da “algıyı yenilemek”anlamına gelen Metanoia adı verilen bu koruma ve hizmet evleri için, Boğazın Asya yakasında bulunan bir saray yeniden düzenlendi ve kullanıma açıldı. 500 kişilik kapasiteli bu binada, sanatçı kadınların hayat kalitesine önemli katkılarda bulunuldu.

Kanun koyucu I. Theodora

I. Theodora, Bizanslı kadınların olumsuz yaşam şartları konusunda kocası İmparator I. Justinian’ı, bilgilendirdi ve kadınların yaşam şartlarının yeni yasal düzenlemelerle düzeltilmesi yönünde etkin rol oynadı. I. Theodora’nın imparatoriçeliği zamanında kız çocuğu köle ticareti, 17 numaralı kanun düzenlemesi ile engelledi.

Kadına yönelik şiddete karşı 117 ve 134 numaralı kanun düzenlemeleri yapıldı. “Hırsızlar için mahkemeler oluşturduk. Kadınlara kötü davrananlara da aynı şekilde davranmamız gerekmez mi?” ifadesini, kadına yönelik şiddete karşı yürürlüğe giren kanunların önemini belirtmek için gerekçe olarak kullandı.

535 yılında yürürlüğe soktuğu bir yasa ile, kadınları fahişe olarak çalıştırıp kazancını elinden alan erkeklere cezai yaptırımlar getirdi. I. Theodora, Bizanz tarihinde ilk kez kız ve oğlan çocukları için, yasalarla garanti altına alınan eşit miras hakkı düzenlemesini getirdi.

I. Theodora özel servetini kullanarak yetim çocuklar için bakımevleri ve hastaneler işletecek ve giderlerini karşılayacak vakıflar kurmuştur.