“Osmanlı Kadınlarının Çalışma Hayatına Girişi (1869-1923)” Konuşmacı: Yavuz Selim Karakışla

“Türkiye’de Emek Tarihi Yazımında Sorunlar, Sınırlılıklar ve İmkanlar” Konuşmacı: Süreyya Algül

Tarih: 12 Mayıs 2016, Perşembe

Saat: 18:00

Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

 

Tarih Vakfı’nın Türkiye’de tarih yazımının sınırlarından ve söylemlerinden kaygılı bir grup tarafından kurulmasının ardından 25 yıl geçti. Bu kaygılar resmi tarih ve versiyonlarından kurtulma, tek yönlü ve sesli anlatı ve kaynakları çeşitlendirmeye çalışıp ve zihin açıcı yeni sorulara yönelten teorilerle çoğul tarihler peşine düşülmesine sebep oldu. Bu süreç içinde yayınlar, çalıştaylar, seminerler ve araştırma projeleri ile tarih yazımına damgasını vurdu. Biz de 25 yıl kutlamalarımızın bir ayağının Tarih Vakfı’nın bunca emek verdiği bir alanda olmasını istedik. Bu dönem Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmalarımızın ana temasını Vakfın öncülük ettiği metodolojik/historiyografik konular üzerine odaklanıp farklı kuşaklarla diyalog içinde nereden nereye gelindiğinin izlerini süreceğiz.

 Yavuz Selim Karakışla:

1961 yılında İzmit’te dünyaya geldi. 1979 senesinde Kadıköy Maârif Kolleji (Kadıköy Anadolu Lisesi)’ni bitirdi. 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin Tarih Bölümü’nden mezun oldu. “Exile Days of Sultan Abdülhamid II in Salonika (1909-1912) and Confiscation of His Wealth / Sultan II. Abdülhamid’in Selanik’teki Sürgünlük Günleri (1909-1912) ve Servetinin Müsâdere Edilmesi” başlıklı teziyle, 1992’de Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Sosyal Tarih Dalı’nda Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazandı. “Women, War and Work in the Ottoman Empire: Society for the Employment of Ottoman Muslim Women (1916-1923) / Osmanlı İmparatorluğu’nda Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslâmiyesi (1916-1923),” başlıklı doktora teziyle 2003’te State University of New York / Binghamton, Tarih Bölümü’nden doktora derecesi aldı. Aynı yıl, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin açmış olduğu Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma Yarışması’nda “En İyi Doktora Tezi” dalında ödül kazandı.

Süreyya Algül

 Süreyya Algül: Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim elemanı. 1995 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden lisans derecesini aldı. 1998’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek lisans, 2013 yılında da Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı’ndan doktora derecelerini aldı. “Türkiye’de Sendika Siyaset İlişkisi: DİSK Örneği (1967-1975)” başlıklı doktora tezi, aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politikalar Merkezi tarafından verilen Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü’ne değer görüldü ve 2015’te İletişim Yayınları tarafından yayınlandı.